Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lenartov - Kostol sv. Leonarda opáta
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lanartov
Lokalita
obec Lenartov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1826. Obnovený bol v roku 1880. Kostolná stavba, v ktorej sa spojuje centrálny typ s typom pozdĺžnym. K okrúhlej lodi prilieha z východnej strany rovné presbytérium, po oboch stranách so sakristiami, zo západnej strany prístavba veže s bočnými nízkymi štítovými krídlami a prízemnými priestormi. Centrálna loď značne prevyšuje pristavané východné a západné priestory a je zaklenutá plytkou kupolou. [1]
 

Najstarším dôkazom existencie cirkvi v Lenartove je drevený svätostánok (tabernaculum) zo 16. storočia, ktorý je uložený v Šarišskom múzeu v Bardejove. Aj z ústneho podania je známe, že starý drevený kostol stál na mieste, kde je teraz farská budova. Bolo zvykom, že cintorín bol v blízkosti kostola. Potvrdili to nálezy ľudských kostí pri výstavbe budovy obecného úradu a materskej školy. Starý drevený kostol bol schátraný a nepostačoval už pojať všetkých farníkov do svojich útrob. Spôsobil to nárast obyvateľstva začiatkom 19. storočia. Výstavba nového kostola sa začala v roku 1820. Vtedajší majiteľ lenartovského panstva a kňaz Jozsef Barna určili miesto postavenia nového murovaného kostola. Kameň sa ťažil v lokalite Furmance, kde aj dnes vidieť miesto ťažby. Mecenášom stavby bol Daniel Jochmann. Na jeho pamiatku je pred kostolom postavený kríž s pamätnou tabuľou. V roku 1825 prišiel do farnosti nový kňaz Károly Kovats. za jeho pôsobenia bol kostol dokončený a v roku 1826 ho posvätili a dali do užívania. Z písomných prameňov je zrejmé, že od postavenia murovaného kostola v roku 1826 až do roku 1988 sa o kostol plných 162 rokov nepretržite starala rodina Beňová, keď v roku 1988 zomrel posledný z menovaného rodu Ján. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 182.
[2] www.lenartov.sk (1.9.2016)
Bibliografia
www.lenartov.sk
GPS
49.311237, 21.023875
49°18'40.5"N 21°01'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk