Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lendak - kláštor / kaštieľ
Lokalita
obec Lendak, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ vznikol v 17. storočí prestavbou pôvodne gotického kláštora krížovníkov. Časti prestavané v 17. storočí mali miestnosti zaklenuté valenými klenbami. Objekt začiatkom 19. storočia klasicisticky upravili. Z prvej stavby sa zachoval iba gotický lomený portál. Kaštieľ zanikol v druhej svetovej vojne. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 182.
Bibliografia
www.lendak.sk
GPS
49.236019, 20.352649
49°14'09.7"N 20°21'09.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk