Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lenka
Lokalita
obec Lenka, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ postavený v polovici 18. storočia. Klasicisticky ho upravili okolo roku 1840 a potom v 20. storočí. Je to dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Na priečelí sa nachádza kartuša s erbom. Strecha je manzardová. Miestnosti sú zaklenuté valenými, pruskými a kláštornými klenbami. Okolie má úpravu s náznakom čestného dvora. [1] Objekt je na juhovýchodnej strane spojený s panskou sýpkou.
 

Kaštieľ vlastnila rodina Mumhartovcov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Lenka - kaštieľ (č. ÚZPF 10978/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2006. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [3]
 

Lenka - kaštieľ (č. ÚZPF 10978/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Fotogaléria
Kaštieľ Lenka foto © Ladislav Luppa 8/2019Kaštieľ Lenka (panská sýpka spojená s kaštieľom) foto © Ladislav Luppa 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 183.
[2] www.obeclenka.sk/zakladne-informacie (3.9.2019)
[3] www.pamiatky.sk (17.4.2018)
[4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 188.
Bibliografia
www.obeclenka.sk
GPS
48.386139, 20.347745
48°23'10.1"N 20°20'51.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk