Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Ondrej - Kúria Eduarda Gustáva Andreánskeho
Lokalita
obec Liptovský Ondrej, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná kúria zo 17. storočia. Prestavali ju koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Ďalšie úpravy previedli v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí. Je to jednopodlažná budova s hladkou fasádou, stavaná na nerovnom teréne. Má obdĺžnikový pôdorys s bočným krídlom a s arkádou na nádvorí. V hlavnej časti budovy je vstupná sieň a v miestnostiach sú krížové a kláštorné klenby. [1] Kúria má podzemné podlažie.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia v rokoch 2003 – 2010.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Liptovský Ondrej - Kúria Eduarda Gustáva Andreánskeho foto © Patrik Kunec 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 241.
GPS
49.102482, 19.712096
49°06'08.9"N 19°42'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk