Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Litmanová - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Litmanová, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1778. Opravovaný bol v roku 1895, 1933 a 1938. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Fasády boli kedysi členené barokovými lizénovými rámami. Na veži sú barokové zvukové okná, z ktorých jedno je zamurované. Veža je krytá barokovou laternovou kupolou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1895. [2] Kalich je barokový z roku 1716, pozlátené striebro. Svietniky (2 ks) sú rokokové z druhej polovice 18. storočia, polychrómované drevorezby. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 243 - 244.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 244.
[3] www.litmanova.sk (3.9.2016)
Bibliografia
www.litmanova.sk
GPS
49.369290, 20.620625
49°22'09.4"N 20°37'14.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk