Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lorinčík (Košice) - Kostol sv. Vavrinca diakona
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný malý jednoloďový rímskokatolícky kostol postavili v roku 1813 v klasicistickom slohu. V roku 1932 ho zbúrali a nahradili novým, priestrannejším kostolom so zvýšenou vežou vsadenou do štítového priečelia. [1]
 

Jednoloďová stavba má polygonálny uzáver presbytéria, orientovaný na východ, a malú pristavanú sakristiu na severnej strane. Novú obdĺžnikovú sakristiu pristavali v roku 1989 a vypĺňa dĺžku severného múra od polovice svätyne do východnej tretiny lode. Fasáda lode má neoklasicistické tvaroslovie, komponované z geometricky strohých prvkov, tvorených jednoduchými lizenovými rámami. Štvorpodlažná veža slúži ako zvonica. [2]
 

Pôvodný zaklenutý strop bol nahradený rovným, zdobeným výmaľbou s biblickými námetmi, z druhej polovice 20. storočia. Steny lode sú členené štyrmi pilastrami na južnej a severnej strane. Ich drieky sú hladké, ukončené jednoduchou hlavicou. Interiér kostola bol zmodernizovaný. Loď je z juhu presvetlená troma oknami. [3]
 

Polygonálny svätyňa je oproti lodi užšia a rovný strop má znižený. Nástropná maľba je z druhej polovice 20. storočia. Z juhu je svätyňa presvetlená polkruhovým okenným otvorom, rovnakým ako v lodi. Starší historizujúci oltárny stôl so svätostánkom nahradili novým kamenným. Kedysi nad obetným stolom visel obraz patróna kostola svätého Vavrinca, ktorý v roku 1937 namaľoval Viktor Smolka. Zo severnej strany odstránili múr medzi svätyňou a staršou prístavbou sakristie, a rozšírili tým priestor pre veriacich na úkor sakristie. Preto sa ako sakristia používa iba novšia prístavba z roku 1989, ktorá má obdĺžnikový pôdorys, rovný strop a hladkú fasádu. Prístupná je zo západnej strany. [4]
 

V západnej časti kostola je na dvojici pilastrov umiestnená empora, vystupujúca segmentovým oblúkom do priestoru lode. V čelnom pohľade bola donedávna na plnom murovanom zábradlí empory namaľovaná verzia pôvodného kostolíka obce podľa zachovaných fotografických záberov. Počas poslednej obnovy kostola došlo aj v tejto časti k zmenám – murované zábradlie empory bolo znížené a vrchnú časť ukončili zábradlím z nehrdzavejúcej ocele. Spodná murovaná časť zábradlia má nový náter, a tak nástenná maľba zmizla do nenávratna. [5] Zdá sa, že niekedy obnovy pamiatok nie sú riešené šťastnou rukou.
 

Hlavný vstupný otvor je pravouhlý, s novou drevenou dvojkrídlovou výplňou z europrofilu, s presklením v tvare kalicha. Vstup do kostola je vytvorený novými kamennými schodmi s výrazne novodobým prestrešením. [6]
 

Aj keď je kostol pomerne mladý – postavený v medzivojnovom období – predsa si donedávna v interiéri uchoval niekoľko spomienok na predchádzajúci kostol obce – niektoré súčasti zariadenia, oltárny obraz a maľbu na parapete empory. Tieto prvky boli vhodne skomponované v jednoduchej koncepcii. Žiaľ, prílišnou snahou o skrášlenie a vynovenie interiéru sa veriaci dobrovoľne vzdali časti vlastnej minulosti. Sakrálny objekt vyzerá po obnove ako novostavba. [7] Možno v duchu hesla: „Čo je nové, to je dobré.“

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Výmaľba kostola bola obnovená v rokoch 2007 – 2008. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce. Kostol je umiestnený v oplotenom areáli cintorína.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 267.
[2 - 4] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 267.
[5] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 267 a 269.
[6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 269.
[7] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 267 a 269.
[8] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 267.
Bibliografia
www.mclorincik.sk
GPS
48.692542, 21.193807
48°41'33.1"N 21°11'37.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk