Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubica - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Ľubica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Fara postavená na zrúcaninách nejakej staršej budovy v roku 1729. Prestavaná v rokokovo-klasicistickom slohu bola v roku 1772, 1789 a 1817. [1]
 

Je to dvojpodlažná budova so stredným rizalitom a fasádou, členenou pilastrami. V chodbe má nápisovú tabuľu vzťahujúcu sa na výstavbu objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Fara je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 903/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je zlý!
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce. Povstalecká 51.
Fotogaléria
Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Rímskokatolícka fara foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 252.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 252.
[3] www.pamiatky.sk (31.1.2024)
Bibliografia
www.obeclubica.sk
GPS
49.121391, 20.451899
49°07'17.0"N 20°27'06.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk