Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ludrová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Zemianska Ludrová
Lokalita
obec Ludrová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba s neorománskymi a neoklasicistickými prvkami postavená v roku 1901 podľa plánu Jána Krónera na mieste staršej kaplnky z roku 1816. Malá sakrálna stavba so vstavanou vežou. [1] Výmaľba interiéru s výjavom smrti sv. Jána Nepomuckého od Jozefa Hanulu je z roku 1911. [2]
 

Pri kaplnke stála kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia, ale v roku 2006 ju premiestnili do centra obce. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Situovaná je pri rieke Ludrovianke neďaleko križovatky, na známom mieste s názvom Kút. [4]
Poznámky
[1] http://visit.ruzomberok.sk/nav/kam-ist/sakralne-pamiatky/kaplnka-sv-jana-nepomuckeho-v-ludrovej-kute (5.1.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 263.
[3 - 4] http://visit.ruzomberok.sk/nav/kam-ist/sakralne-pamiatky/kaplnka-sv-jana-nepomuckeho-v-ludrovej-kute (5.1.2019)
Bibliografia
www.ludrova.sk
GPS
49.06241, 19.33529www.pamiatkynaslovensku.sk