Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lutiše - zvonica
Lokalita
obec Lutiše, okres Žilina, Žilinský kraj
Bibliografia
www.lutise.skwww.pamiatkynaslovensku.sk