Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá nad Hronom - Kostol sv. Anjelov strážcov
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kičind
Lokalita
obec Malá nad Hronom, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1782. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním.
 

Hlavný oltár je luisézny s ústredným obrazom a sochami dvoch anjelov, architektúra z čias okolo roku 1800. Bočný oltár luisézny s kanelovanými stĺpmi a tympanónom je zo začiatku 19. storočia. Kríž s korpusom je tiež zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 278.
GPS
47.855326, 18.678180
47°51'19.2"N 18°40'41.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk