Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Bedzany (Topoľčany) - Kaplnka Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Topoľčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická kaplnka postavená v roku 1870. Jednoloďový priestor s rovným ukončením presbytéria a vysunutou strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, loď má rovný strop. V priečelí je nad hlavným vstupom drevený štít s vežičkou. [1] Fasády sú členené lizénovým orámovaním a lomenými oknami.
 

Oltár je pseudogotický z druhej polovice 19. storočia. [2] Vyrezávaný oltár bol vytvorený majstrom Michalom Zubatým. Práce podľa predlohy z Viedne mu trvali štyri roky. Oltárik kaplnky bol vysvätený v roku 1910.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 279 - 280.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 280.
Bibliografia
www.topolcany.sk
GPS
48.591423, 18.178743
48°35'29.1"N 18°10'43.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk