Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kozmálovce - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Malé Kosmálovce
Lokalita
obec Malé Kozmálovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1927 v secesnom, neorenesančnými prvkami ovplyvnenom slohu. [1] Jednoduchá jednoloďová stavba so vstavanou vežou, ktorá je krytá ihlancom. Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie s tromi oltármi je pseudogotické, z čias stavby kostola. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza neskorobarokovú monštranciu s novšou nohou a nodusom, typu slncových monštrancií, s baldachýnom nad ovenčenou lunulou a neorokokový relikviár s empírovou nohou, spájaný v druhej polovici 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 281.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 281.
GPS
48.273136, 18.506936
48°16'23.3"N 18°30'25.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk