Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Stankovce (Trenčianske Stankovce) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Trenčianske Stankovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický tolerančný kostol postavený v rokoch 1784 – 1790. Jednoloďový priestor zaklenutý pruskými klenbami, s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktorý má oválny vonkajší plášť. Kostol nemá vežu iba nad štítom umiestnenú drevenú zvonicu. Hlavná fasáda s pásovým vstupným portálom. [1]
 

Stĺpový oltár s obrazom Zmŕtvychvstania. Pred oltárom mriežky z roku 1846. Kazateľnica je murovaná a bez baldachýnu, súčasná so stavbou. Drevený chór s organom je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
V roku 1972 sa zlúčili Malé Stankovce, Veľké Stankovce, Sedličná a Rozvadze do jednej spoločnej obce – Trenčianske Stankovce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 284.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 284.
GPS
48.841290, 17.990500
48°50'28.6"N 17°59'25.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk