Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Trakany - zvonica
Iný názov
Malý Tarkan
Lokalita
obec Malé Trakany, okres Trebišov, Košický kraj
Bibliografia
www.maletrakany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk