Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markuška - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Markuška, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený v druhej polovici 13. storočia. Neskorogoticky ho upravili 15. storočí. Sakrálny objekt takmer celkom prestavali okolo roku 1800 v klasicistickom slohu. Obnovili ho v 20. storočí. Ide o menší jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, obdĺžnou loďou, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou. Sakristia je krytá valenou klenbou a má malé ranogotické okno, v ktorom je železná gotická tyč so zahnutými listami. Interiér je zaklenutý českými, pruskými a valenými klenbami. Veža členená v hornej časti lizénovými rámami je zakončená cibuľovitou baňou s laternou. [1] Fasády lode sú hladké.
 

Oltár pochádza z roku 1781. Je to neskorobaroková ľudová rezbárska práca. V strede stĺpovej architektúry je novší obraz Ukrižovania a po stranách sú plastiky apoštolov Petra a Pavla. Neskorobaroková kazateľnica je ľudová rezbárska práca z roku 1781. Krstiteľnica je tiež z roku 1781. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza kalich z roku 1830. [3]
 

Okolo kostola je opevnenie.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
 

V roku 2015 bol do kostola vrátený hlavný oltár po reštaurovaní. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 295 - 296.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 296.
[4] https://obecmarkuska.webnode.sk/historia-obce/ (4.8.2023)
GPS
48.730088, 20.324509
48°43'48.3"N 20°19'28.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk