Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzilaborce - Kostol Panny Márie Bohorodičky
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bez slohovej atribúcie postavený v roku 1903. Jednoduchá jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a južnou kaplnkou. Na čelnej fasáde je vstavaná veža s otvorenou arkádou a ihlanovým zakončením. [1] Fasády sú hladké.
 

Medzilaborce pôvodne patrili, ako filiálka, do rímskokatolíckej farnosti so sídlom v Papíne – svedčí o tom písomná správa z roku 1749. Rímskokatolícky kostol v Medzilaborciach bol dokončený v roku 1903 za pôsobenia Valentína Bélafiho (farára v Zbudskom Dlhom) a Andreja Lehoczkého (farára v Snine a zároveň dekana Humenského dištriktu). [2]
 

Miestnu kapelániu zriadil vo februári 1909 košický biskup Augustín Fischer-Colbrie a za jej správcu v marci 1909 ustanovil Michala Hrehu (Gergleyho) – kaplána z Ľubiše. V roku 1913, v blízkosti kostola, vybudovali veriaci – aj s prispením baróna Karola Škodu (spolumajiteľa Škodových závodov a vlastníka veľkostatku v Medzilaborciach) – farskú budovu. [3]
 

Dňa 1. júna 1998 košický arcibiskup – metropolita Alojz Tkáč povýšil kapelániu na samostatnú farnosť, neskôr – 31. decembra 2000 – tiež slávnostne posvätil farský kostol. V nasledujúcom období košický pomocný biskup Bernard Bober slávnostne požehnal lurdskú jaskyňu, situovanú pred farských chrámom (v roku 2002), pamätnú tabuľu, venovanú biskupovi Jánovi Pergerovi – rodákovi z rusínskej obce Čertižné (2003) a erb farnosti Medzilaborce (2006). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na začiatku mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 309.
[2 - 4] Informačná tabuľa v teréne. (8/2021)
GPS
49.267054, 21.903084
49°16'01.4"N 21°54'11.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk