Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mikulášová - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Niklová
Lokalita
obec Mikulášová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Chrám postavený v rokoch 1926 – 1930 v historizujúcom slohu, inšpirovanom staroruským barokom. Monumentálny dvojvežový sakrálny objekt, v minulosti dvojfarebne riešený, s polygonálnym ukončením presbytéria, pristavanou sakristiou a dvoma vstavanými vežami. Loď je zaklenutá pruskými klenbami. Vonkajšia úprava je barokovo dekoratívna. [1] Fasády sú hladké, členené úzkymi, vysokými polkruhovo zakončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Dvojica veží, ktoré sú v hornej časti polygonálne, je zastrešená cibuľovitou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri spomína niekoľko starších, zväčša neskorobarokových obrazov, sekundárne umiestnených, ktoré pochádzajú zo staršieho dreveného kostola rozbratého okolo roku 1926 a znovu postaveného v Bardejovských Kúpeľoch. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce. Pri chráme je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 321.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 321.
GPS
49.381550, 21.393302
49°22'53.6"N 21°23'35.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk