Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moravany nad Váhom
Lokalita
obec Moravany nad Váhom, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne stredoveký kaštieľ je situovaný na terase nad údolím Váhu. V dobe svojho vzniku sa skladal z dvoch samostatných budov, scelených až renesančnou prestavbou koncom 16. storočia. Touto prestavbou získal kaštieľ zhruba dnešný vzhľad. V 18. storočí sa uskutočnili barokové úpravy objektov. Z tohto obdobia pochádza prístavba balkóna nad ústrednou sálou. Pomerne veľké úpravy sa vykonali v 80. rokoch 19. storočia, keď kaštieľ nadstavali o ďalšie poschodie a reprodukovali aj jeho renesančný stav. Navzájom prepojené budovy kaštieľa uzatvárajú nádvorie. Budovy sú ukončené charakteristickou oblúčkovou atikou. Známy je ako kaštieľ Motešických. Okolo kaštieľa je anglický park s galériou plastík od umelcov z celého sveta, ktorí tu tvoria v rámci medzinárodných sochárskych sympózií. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom – (č. ÚZPF 954/1, 2, 4, 5) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [2]
 

Moravany nad Váhom – kaštieľ s areálom, stavba hospodárska (č. ÚZPF 954/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum dvorovej fasády - rok 2019. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [3]

Súčasný stav a využitie
Historické sídlo je v procese obnovy. Kedysi slúžilo ako Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov.
Prístup
Stojí v strede obce. Kaštieľska 161.
Fotogaléria
Kaštieľ Moravany nad Váhom zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1929)Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Imrich Kluka 6/2012Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom a hospodárske zámenie foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom a hospodárske zámenie foto © Hana Farkašová 9/2018Moravany nad Váhom - hospodárske zámenie kaštieľa foto © Hana Farkašová 9/2018Moravany nad Váhom - hospodárske zámenie kaštieľa foto © Hana Farkašová 9/2018Moravany nad Váhom - hospodárske zámenie kaštieľa foto © Hana Farkašová 9/2018Moravany nad Váhom - hospodárske zámenie kaštieľa foto © Hana Farkašová 9/2018Moravany nad Váhom - hospodárske zámenie kaštieľa foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom (pohľad z parku) foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom (pohľad z parku) foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom (pohľad z parku) foto © Hana Farkašová 9/2018Kaštieľ Moravany nad Váhom (pohľad z parku) foto © Hana Farkašová 9/2018
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk
[2] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
ZVEDELOVÁ, Kristína: Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 289 - 304.
www.moravany.sk
GPS
48.603971, 17.862031
48.603971,17.862031
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk