Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mošovce - Múzeum Jána Kollára
Lokalita
obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História
Múzeum Jána Kollára v Mošovciach sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom básnika, evanjelického farára a hlásateľa všeslovanskej vzájomnosti Jána Kollára. Pri obecnom požiari v roku 1863 obytná časť rodného domu a hospodárska časť zhoreli. Z jeho domu zostala len sýpka, v ktorej bola v roku 1974 inštalovaná a v roku 1983 reinštalovaná pamätná izba. V rokoch 2009 - 2010 sa realizovala dostavba k zachovanej časti rodného domu, v ktorej bola inštalovaná nová časť expozície, verejnosti sprístupnená 8. augusta 2010. Múzeum Jána Kollára spravuje Obecný úrad v Mošovciach. [1]
 

Vstup do expozície začína v pôvodnej sýpke, kde môžu návštevníci vidieť, na čo tento priestor bol v minulosti využívaný (uskladnenie úrody – obilniny, zelenina a ovocie, ale sýpka slúžila aj ako odkladací priestor na muteľnicu, drevené šechtáre atď.). Z tejto časti sa novovybudovanými dverami prechádza do ďalšej časti, kde je inštalovaná malá kuchynka doplnená dobovými kresbami rodného domu Jána Kollára od Jána Bibzu st. Po ľavej strane je v panelovej časti zachytený život Jána Kollára od narodenia, štúdiá až po kňazské pôsobenie v nemeckej Lobede. Panelovú časť dopĺňajú rôzne vydania Kollárových Pamätí z mladších rokov života, publikácie a propagačný materiál, ktorý sa viaže k Mošovciam. [2]
 

V ďalšej časti sa návštevníci zoznamujú s tvorbou Jána Kollára od prvého vydania Básní Jána Kollára cez Slávy dcéru z rokov 1824 a 1832, vydania Národných spievaniek, práce o literárnej vzájomnosti až po kázňovú tvorbu. Panelovú časť uzatvára pôsobenie Jána Kollára v Pešti v rokoch 1819 - 1849. [3]
 

Posledná miestnosť je venovaná pôsobeniu Jána Kollára vo Viedni, jeho úmrtiu a prevozu ostatkov na Olšanské cintoríny do Prahy v roku 1904. Z roku 1963 sú tú fotografie z osláv odhalenia sochy Jána Kollára na námestí v Mošovciach, ktorej autorom je akademický sochár Fraňo Štefunko. Osláv sa tiež zúčastnila Kollárova pravnučka Ľudmila. Miestnosť vhodne dopĺňa busta od Františka Melniczkého, ktorú v roku 1983 Mošovciam darovala pravnučka Jána Kollára, Ľudmila. Ďalej sú tu inštalované biografie a bibliografie Jána Kollára, novšie vydania diel Jána Kollára a publikácie o ňom. Tuše Oľgy Kryslovej, Dušana Kuzmu, akvarel od Jaroslava Vodrážku a uhoľ od Miroslava Bartoša dotvárajú dobovú atmosféru Mošoviec a Turca. Vzácnou pamiatkou je plaketa s podobizňou Jána Kollára, ktorá bola súčasťou Českoslovanskej výstavy v Prahe roku 1895. V expozícii sa nachádzajú aj materiály k Spoločnosti Jána Kollára v Prahe, ktorá vznikla v roku 2004 a venuje sa šíreniu odkazu Jána Kollára v súčasnosti. [4]

Poznámky
[1 - 4] www.mosovce.sk (13.1.2016)
Bibliografia
www.mosovce.sk
GPS
48.911941, 18.885974
48°54'43.0"N 18°53'09.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk