Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mostová - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Mostová Kerť, Hidaskerť
Lokalita
obec Mostová, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1763 (podľa iného zdroja v rokoch 1758 - 1759?) na mieste starého zboreného neskorogotického sakrálneho objektu. Projekt stavby pravdepodobne vyhotovil staviteľ Jakab Fellner, ktorý bol v službách Eszterházyovcov. Ide o momumentálnu jednoloďovú stavbu s oblým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na dvojicu pilastrov. Organový chór stojaci na západnej strane bez podpôr má konvexno-konkávny parapet. Nástenná maľba od E. Massányiho je z roku 1959. Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo zakončenými oknami s pásovou šambránou. Na volútovom štítovom priečelí sú pilastre na spôsob vysokého rádu. Za štítom vyrastá veža, krytá štíhlou kupolou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár je z konca 19. storočia, s ústredným obrazom Povýšenia sv. Kríža a sochami sv. Štefana kráľa a sv. Alžbety uhorskej. [2] Bočný oltár Panny Márie je neskorobarokový z roku 1781. Na drevenej menze stojí baroková stĺpová architektúra so štítom vo vrchole. Ústredná socha je novšia. Klasicistická kazateľnica je z prvej polovice 19. storočia. Na oblom parapete má reliéf Rozsievača, lemovaný festónom. Na baldachýne plastika svätca. Historizujúca krstiteľnica pochádza zo začiatku 20. storočia. Organ je klasicistický z polovice 19. storočia. Je dodnes funkčný ale značne poškodený. Drevená skriňa je členená kanelovanými pilastrami s kompozitnou hlavicou a s malým tympanónom vo vrchole. Lavice sú neskorobarokové z konca 18. storočia, s vyrezávanými bočnicami. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína neogotický kalich z roku 1898 a rokokový relikviár z druhej polovice 18. storočia. [4]
 

V kostole sa nachádza aj pomník padlým v prvej svetovej vojne od A. Rigeleho z roku 1927. Na podstavci s reliéfom stojí voľná kamenná plastika Piety. [5]
 

Kostol Povýšenia sv. Kríža sa prvýkrát spomínaná v roku 1396 ako fília farnosti v Hegyi (časť Čierneho Brodu). Sakrálny objekt však bol v polovici 18. storočia zbúraný. Na jeho mieste bol v rokoch 1758 - 1759 grófom Károlyom Eszterházym postavený kostol. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 339.
[2] http://mostova-kurt.sk/kostol/ (15.5.2018)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 339.
[6] http://mostova-kurt.sk/kostol/ (15.5.2018)
GPS
48.143615, 17.675919
48°08'37.0"N 17°40'33.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk