Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Muránska Huta - Kostol sv. Anjelov strážcov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Muránska Huta, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1831. Opravovaný bol v roku 1909, 1938 a 1942. Jednoloďový kostol so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Veža je krytá cibuľovitou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 346.
GPS
48.776885, 20.114039
48°46'36.8"N 20°06'50.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk