Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Sučany - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Sučany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1823. [1] Z troch strán polkruhovo ukončenými otvormi otvorený menší sakrálny objekt na pôdoryse štvorca. Kaplnka je zakončená stanovou strechou.
 

V kaplnke je plastika svätca, ľudová drevorezba zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 378.
GPS
48.732836, 18.468352
48°43'58.2"N 18°28'06.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk