Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Slaná - vysoká pec (Huta Etelka)
Lokalita
obec Nižná Slaná, okres Rožňava, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Nižná Slaná – vysoká pec Etelka (č. ÚZPF 2431/1) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
Bibliografia
www.niznaslana.sk
GPS
48.739224, 20.416116
48°44'21.2"N 20°24'58.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk