Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižné Ladičkovce - kostol
Lokalita
obec Nižné Ladičkovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V obci stál kedysi neskorobarokový kostol z roku 1769. Obnovený bol v roku 1888 a 1912. Išlo o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a západnou predstavanou vežou. Priestory boli zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Fasády boli hladké, bez slohovej atribúcie. [1]
 

Hlavný oltár bol pseudogotický s olejomaľbou Anjela strázcu z roku 1892 od A. Mihályiho. [2]
 

Kostol postavili počas účinkovania rímsko-katolického farára Joannesa Harmeta, ktorý bol správcom fary Ľubiša. V tomto období mala obec už 174 rímskokatolíkov, 3 gréckokatolíkov a 7 židov. [3]
 

Na jeho mieste bol v rokoch 1992 - 1994 vybudovaný nový kostol, ktorého súčasťou je aj Dom Nádeje. [4] Ide o modernú a žiaľ, nevkusnú stavbu.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 386.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 386.
[3 - 4] www.nizneladickovce.ocu.sk (27.9.2016)
GPS
49.021507, 21.902900
49°01'17.4"N 21°54'10.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk