Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Lehota - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Nová Lehota, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Novorománsky kostol postavený v roku 1866. Renovovali ho v roku 1945. Je to jednopriestorový sakrálny objekt s polygonálnym oltárnym uzáverom. Interiér má rovný strop. Exteriér je členený podstrešným oblúčikovým vlysom a lizénovým rámovaním. Nad štítovým priečelím sedí malá drevená zvonica. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nová Lehota - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2017Nová Lehota - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2017Nová Lehota - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 399.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 399.
GPS
48.658288, 17.980331
48°39'29.8"N 17°58'49.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk