Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováčany (Gemerský Sad) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Novačany, Novočany pri Revúci
Lokalita
obec Gemerský Sad, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančný v roku 1787. Veža bola pristavaná až začiatkom 20. storočia. Ide o sieňový obdĺžny priestor s drevenými protestantskými emporami a rovným stropom. Fasády sú hladké. Predstavaná veža je členená lizénovým rámom a krytá ihlancom. [1]
 

Kazateľnica je rokoková z roku 1787, na zadnej doske s nápisom a letopočtom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 395.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 395.
GPS
48.579736, 20.322254
48°34'47.1"N 20°19'20.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk