Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Zámky - Galéria umenia Ernesta Zmetáka
Lokalita
obec Nové Zámky, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch bola zriadená z podnetu novozámockého rodáka akademického maliara Ernesta Zmetáka dňa 1.1. 1979. Jej prvým administratívnym a výstavným sídlom bola budova Domu služieb pri autobusovej stanici v Nových Zámkoch. Po roku sprístupnila galéria „Stálu expozíciu európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových v budove Mestského úradu v Nových Zámkoch dňa 21. 11. 1980. Sem prešla aj administratíva a v roku 1986 tu bola zriadená „Pamätná izba Lajosa Kassáka“. V roku 2003 získala galéria vlastnú budovu na Björnsonovej ulici, kam sa toho istého roku presťahovala jej administratíva. Nasledujúceho roku v marci 2004 tu bola sprístupnená „Stála expozícia Lajosa Kassáka“ a v júni 2004 „Stála expozícia európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových. [1]
Expozície
EXPOZÍCIA DIEL 16. – 20. STOROČIA (z daru akad. mal. Ernesta Zmetáka a Mgr. Danice Zmetákovej)
 

Expozícia je nainštalovaná na prvom poschodí galérie na ploche 274 štvorcových metrov. Je zameraná na stredoeurópsku lokalitu. Tvoria ju barokoví majstri Jean Pierre Sauvage, Paul Troger, Jacob Kohl, Franz Schmidthammer a iní. Svoje zastúpenie tu majú aj umelci 19. storočia a to Friedrich von Amerling, Franz Krüger, Hans von Lenbach, Rudolf Ribarz. Najucelenejšia kolekcia je zostavená z maďarského umenia 19. – 20. storočia.
 

Predstavuje časový úsek od začiatku 19. storočia po štyridsiate roky 20. storočia. Mnohé exponáty patria ku kľúčovým dielam maďarského umenia ako je Ferenc Balassa, Miklós Barabás, Antal Ligeti, István Szönyi, Vilmos Aba-Novák, Aurél Bernáth, János Kmetty, József Egry. Iné diela sú charakteristickým prejavmi tvorby jednotlivých umelcov ako je Károly Lotz, Pál Szinyei Merse, Gyula Rudnay, Vilmos Perlott-Csaba. Stretávame sa aj so solitérnou prácou Mihála Munkácsyho. Ďalší okruh tvorí slovenské umenie od začiatku 19. storočia po sedemdesiate roky 20. storočia. Je zastúpený dielami Karola Marka St., Petra Michala Bohúňa, Františka a Vojtecha Klimkovičovcov, Eduarda Hriňáka, Ladislava Mednyánszkeho, Ľudovíta Čordáka, Jozefa Murgaša, Jozefa Hanulu, Alojza Rigeleho, Jozefa Arpáda Murmana, Antona Jasuscha, Martina Benku, Janka Alexyho, Miloša Alexandra Bazovského, Petra Matejku, Cypriana Majerníka, Jána Mudrocha, Vincenta Hložníka, Jozefa Kostku. Zbierku tvoria aj zberateľsky príťažlivé akvizície z českého umenia a to Karola Purkyněho a Jana Štursu. O citlivom výbere svedčia aj diela umelcov zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Jedná sa o diela Milana Laluhu, Milana Paštéku, Vladimíra Kompánka, Viery Kraicovej, Alexandra Ilečku. Stála expozícia teda dokumentuje výsledky ojedinelej štyridsaťročnej zberateľskej činnosti svojich darcov. Obsahuje takmer 200 exponátov a z celého radu jej diel s vysokou umeleckou kvalitou približujeme tie, ktoré poukazujú na výnimočnosť svojich zostavovateľov, ale aj na vzájomné väzby medzi jednotlivými školami a krajinami. Týmto posúvajú dobré umenie vpred s jeho dobou a duchovným posolstvom. [2]
 


 

EXPOZÍCIA LAJOSA KASSÁKA (z daru Kláry Kassákovej)
 

Vznikla na zaklade daru Klary Kassakovej, manželky Lajosa Kassáka v roku 1986 najprv pre výstavu a potom pre Pamätnú izbu Lajosa Kassáka. Bolo to 32 výtvarných diel a dokumentačný materiál z jeho literárnej a umelecko-organizátorskej činnosti. Stála expozícia Lajosa Kassáka sprístupnená v roku 2004 načrtáva už iný pohľad. Je zameraná na výtvarnú tvorbu umelca z rokov 1940 – 1965. V tomto období paralelne vznikali realistické a abstraktné diela. Kassák koncom 40- tych rokov žil vo vnútornej emigrácii v Békásmegyeri. Po dlhšej odmlke začal znova maľovať. Nestal sa však maliarom verne zobrazujúcim skutočnosť. Zostal vizionárom inštinktívne dávajúcim veciam architekturálny poriadok. V symbolických krajinách a abstraktných kompozíciach pokračoval v smere raných obrazových architektúr. V nich namiesto výbojnosti vanie meditatívny pátos s vedomím pominuteľnosti. Diela z 50-tych rokov majú denníkový reflexívny charakter. Našiel tu čaro naivity strateného detstva. Začiatkom 60-tych rokov sa v zahraničí prebudil záujem o jeho tvorbu. Vo Švajčiarsku vyšiel grafický album z raných a novších diel. V 60-tych rokoch sa zaoberal aj tvorbou koláží. Konštruktívnu montáž spájal so surrealistickou obraznosťou. [3]
 

Dokumenty sú v expozícii zastúpené symbolicky. Na Kassákovu tvorbu reagovali generácie umelcov. Napriek tomu, nemal priamych pokračovateľov. Oslovil najmä tých, ktorí vyznávajú slobodu tvorby a aktuálnosť umenia. V roku 1987 Juraj Mališ a József R. Juhász nezávisle na sebe realizovali akcie na počesť výročia Kassákovej storočnice. Album iniciovaný Melišom mal účasť 48 slovenských a českých umelcov. Dostal sa do Kassák Múzea v Budapešti. Časť medzinárodnej mail artovej akcie organizovanej Juhászom bola darovaná Galérii umenia v Nových Zámkoch. Výber z nej je zastúpený v stálej expozícii. Pri ďalšom jubileu v roku 1997 sa znovu zaktivizovali slovenskí umelci. Vtedy vznikol reliéf Juraja Meliša interpretujúci Kassákovu obrazovú architektúru, koláž Otisa Lauberta a projekt Monogramistu T.D. – Kassákov klobúk. Diela Petra Rónaia a Józsefa R. Juhásza vznikli nezávisle od uvedených pôct ako príklady silného vyžarovania mýtu zvaného Kassák. [4]

Kontakt
Galéria umenia Ernesta Zmetáka
Björnsonova 1
940 54 Nové Zámky

Otváracie hodiny
Po: zatvorené
Ut-Pi: 8:00-17:00
So: 9:00-13:00
Poznámky
[1 - 4] www.galerianz.eu (17.8.2013)
GPS
47.984187, 18.163570
47.984187, 18.163570
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk