Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Okoč - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Ekeč
Lokalita
obec Okoč, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený bez veže v roku 1822. [1] Vznikol pravdepodobne na mieste staršej protestantskej modlitebne z roku 1788. [2] Veža bola postavená až v roku 1901 a sakrálny objekt prefasádovali. Je to sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Priečelie je členené pilastrami s rímsovou hlavicou a vystupujúcou podstrešnou rímsou. Do štítového priečelia je umiestnená mierne vystupujúca veža krytá zvonovitou prilbou zakončenou ihlancom, dosadajúcou na terčíkovú podstrešnou rímsou. Nad vstupom je letopočet datujúci úpravu kostola. [3] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

V roku 1904 bol kvôli veľkému požiaru kostol veľmi vážne poškodený a bola potrebná nová strešná konštrukcia. V roku 1935 zhromaždenie kúpilo nový 8 registrový organ. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1954 prestavali loď kostola, a vymenili vnútorné zariadenie. Nasledovalo zavedenie plynu, vonkajšia rekonštrukcia, potom veľká vnútorná rekonštrukcia. Práce boli dokončené na jeseň v roku 2005. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 418.
[3] www.okoc.sk/obec-2/pozoruhodnosti/reformovany-kostol-v-okoci-23sk.html (29.5.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 350.
[4 - 5] www.okoc.sk/obec-2/pozoruhodnosti/reformovany-kostol-v-okoci-23sk.html (29.5.2021)
Bibliografia
www.okoc.sk
GPS
47.88580, 17.80708
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk