Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oľdza
Iný názov
Olgya
Lokalita
obec Oľdza, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
Bibliografia
www.oldza.skwww.pamiatkynaslovensku.sk