Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opátka - administratívna budova správy medených hámrov
Lokalita
obec Opátka, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Tereziánska neskorobaroková budova postavená v rokoch 1767 – 1770. Blokový solitér situovaný do svahu je zo strany cesty prízemný a v záhradnej časti dvojpodlažný. [1] Má obdĺžnikový pôdorys a trojtraktovú dispozíciu. [2] Krytý je manzardovou strechou. V miestnostiach sú trámové stropy, v neskoršej kuchyni je pruská klenba. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rozsiahla obnova sa uskutočnila v rokoch 1996 – 1998. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako súkromný bytový dom.
Prístup
Stojí v strede intravilánu obce. Nachádza sa východne od Kostola sv. Floriána. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 424.
[2] www.pamiatky.sk (8.9.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 424.
[4 - 5] www.pamiatky.sk (8.9.2020)
Bibliografia
www.opatka.sk
GPS
48.787003, 21.059390
48°47'13.2"N 21°03'33.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk