Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ordzovany - Prícestná kaplnka sv. Juliany
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ordzovany, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V knihe Z dejín okolia Spišského Hradu od Jána Vencka je zaznamenané: „Keď v ordzovianskom chotári dňa 19. júna, zasväteného sv. Juliane, jedno za druhým za tri roky (1814 – 1816) vybil ľadovec úrodu, prestrašení občania zaumienili si tento deň zasvätiť. Kapitula, čo zemepán, im to dovolila, cirkevná vrchnosť rozhodnutie schválila. Občania dali namaľovať obraz sv. Juliany ako nad ťažkými mračnami oroduje u Boha. Dolu vidno občanov ako sa v úzkostlivosti modlia. Sprvoti obraz visel na stene kostola. Až neskôr v roku 1828 dal gazda Martin Kočiš Jurčovský, s privolením cirkevnej vrchnosti postaviť pri ceste k Orlovcu kaplnku s týmto obrazom na oltári. Odvtedy sa každoročne putuje procesiou ku kaplnke a bohoslužby sa konajú tu. Namiesto zvetraného obrazu roku 1814 bol nadobudnutý nový.“ Obraz predstavuje sv. Julianu s eucharistiou na prsiach. [1]
 

Malý sakrálny objekt na pôdoryse štvorca s polkruhovým oltárnym uzáverom. Fasády sú hladké. Nad vstupom je nika, v ktorej je ľudová socha sv. Jána Nepomuckého.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka bola niekoľkokrát opravovaná, naposledy v roku 2005, kedy ju pokryli novým šindľom. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pod košatou lipou na severnom okraji obce.
Poznámky
[1 - 2] www.ordzovany.dcom.sk/historia (21.11.2022)
GPS
49.037235, 20.790082
49°02'14.1"N 20°47'24.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk