Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Padarovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Padarovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s novoklasicistickou vežou, postavený v rokoch 1799 – 1803 na spôsob tolerančných chrámov bez veže. Ide o sieňový priestor so segmentovým uzáverom a českými plackami. Dodatočne pribudovaná veža k pôvodnej volútovej fasáde priečelia bola upravená v roku 1923 a je krytá ihlancom. [1]
 

Oltár je klasicistický, portálového typu so štyrmi stĺpmi, trojuholníkovým tympanónom a s novším obrazom Ježiša v Getsemanskej záhrade z polovice 19. storočia. Kamenná krstiteľnica zo začiatku 19. storočia je klasicistická s lupienkovou kupou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 444.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 444.
GPS
48.457534, 20.069468
48°27'27.1"N 20°04'10.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk