Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Gajary - Židovský cintorín
Lokalita
obec Gajary, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
V 17. storočí sa v Gajaroch usadila malá skupinka židovských obchodníkov. Postupne obyvateľov židovského pôvodu pribúdalo. Rýchlo sa stali neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života v dedine, vlastnili obchody a vykonávali užitočné povolania. V Gajaroch bol židovský lekár, mäsiar, pekár, kováč... Komunita bola pomerne zámožná a mala vlastného rabína, preto sa rozhodla vybudovať synagógu. Vyrástla na námestíčku uprostred obce. [1] V tridsiatych rokoch 20. storočia mala komunita asi 40 členov. Potom sa však prihnala druhá svetová vojna. Začalo neľútostné vyvražďovanie obyvateľov židovského pôvodu. Na konci vojny nebol v Gajaroch jediný žid. Synagóga bola zbúraná. Nezostalo temer žiadne miesto, ktoré by gajarských židov pripomínalo. Len jediné. Cintorín. Ale ani ten nezotrval v pôvodnom stave. Zlodeji rozkradli kovový plot, ktorým bol obohnaný, a odvliekli i nemálo náhrobkov. Potom pomaly upadal do zabudnutia. [2] Cintorín husto zarástli agátové stromy, tráva a krovie. V roku 2013 sa skupina dobrovoľníkov na čele s Dušanom Šusterom rozhodli cintorín očistiť a zregenerovať. Zámer sa podaril a vďaka nim si dnes môžeme cintorín prezrieť. Ďakujeme Vám. Na cintoríne sa nachádza množstvo prekrásnych náhrobných kameňov, zväčša ležiacich, ktoré sú z pieskovca a žuly. Náhrobníky sú z 19. a prvej polovice 20. storočia.
Prístup
Nachádza sa v lese za dedinou.
Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016Gajary - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 12/2016
Poznámky
[1 - 2] ŠUSTER, Dušan: Záchrana zabudnutého cintorína. publikované 16.10.2013 na www.pohrebnictvo.sk, (citované 17.1.2017).
Literatúra
www.gajary.sk