Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kuková
Pôvodný názov
Kaštieľ Bánovcov
Lokalita
obec Kuková, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kaštieľ, postavený v rokoch 1770 - 1780, s neskoršími prístavbami. Kaštieľ je jednopodlažná trojkrídlová budova, na južnej strane s čestným dvorom, do ktorého sa otvára portikus stredného krídla. Portikus má kanelované stĺpy. Severná fasáda má mierne vystupujúci trojosový rizalit a je členená pilastrami. Nad oknami sú prehýbané nadokenné rímsy, pod ktorými je plastická mušľa. Miestnosti sú kryté pruskými klenbami. V hlavnej sieni je zrkadlová klenba s bohatým štukovým dekorom. Objekt má nad hlavným krídlom manzardovú strechu a nad bočnými krídlami valbovú strechu. Ku kaštieľu patrili hospodárske budovy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Kuková – kaštieľ (č. ÚZPF 11349/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autorky: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., PhDr. Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [2]
Stav
Stav historického sídla nie je dobrý. Kaštieľ je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí takmer v strede obce, pri kostole.
Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kuková foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 157.
[2] www.pamiatky.sk (25.4.2020)