Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Ličartovce
Lokalita
obec Ličartovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili v roku 1736 v barokovom slohu na kopci nad obcou. Neskôr ho prestavali a rozšírili v historizujúcom slohu. [1] Nové časti sú postavené na spôsob východoslovenských renesančných kaštieľov s nárožnými vežami a štylizovanými atikami prevyšujúcimi murivo stavby. Všetky miestnosti majú rovné stropy. Kaštieľ má barokovo-klasicistickú fasádu s reliéfom dvojerbu a letopočtom 1736. Kamenný múr je riešený na spôsob opevnenia - ukončuje ho cimburie. [2] Objekt upravili pre nové využitie po roku 1950. Dlhé obdobie v ňom sídlil domov dôchodcov, čo navždy poznačilo interiér. Potom bola pamiatka veľa rokov nevyužitá a opustená. Interiér kaštieľa bol v zlom a škaredom stave. V okolí kaštieľa je krásny veľký park, ktorý však čiastočne zničila stavba nového domova sociálnych služieb v tesnej blízkosti kaštieľa. Absurdné!
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia Ličartovce – kaštieľ (č. ÚZPF 316/1) – architektonicko-historický výskum – rok 2018. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [3]
Stav
Prebieha obnova.
Prístup
V polovici obce vedie cesta okolo kostola až ku kaštieľu.
Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec1/ 2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Ličartovce foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 125.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 219.
[3] www.pamiatky.sk (21.6.2019)