Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Oponice - renesančný kaštieľ
Pôvodný názov
Veľké a Malé Oponice, Aponice
Lokalita
obec Oponice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ. V 18. a 19. storočí bol prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare písmena L, v nároží s polkruhovou vežou. Fasády má hladké, členené len obdĺžnikovými oknami, na veži sú pseudogotické okná s lomeným uzáverom. Prístup do budovy je z nádvoria cez vstupný portál. V miestnostiach na prízemí sú pruské a valené klenby, na poschodí, prístupnom jednoramenným schodišťom sú rovné stropy s empírovými nástennými maľbami hradov. V bývalej kaplnke sa nachádzajú pseudogotické nástenné maľby s mytologickými scénami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Oponice – kaštieľ, Oponice č. 133 (č. ÚZPF 218/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autori: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Ing. Peter Sater, PhD.. [2]
Stav
Stav historického sídla nie je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na rázcestí v severovýchodnej časti obce.
Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017Oponice - renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 428.
[2] www.pamiatky.sk (15.4.2022)
Literatúra
www.oponice.sk