Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Radnovce
Lokalita
obec Radnovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Upravená bola koncom 19. storočia. Kúria je prízemná stavba s ústredným rizalitom na hlavnej fasáde, ukončeným trojuholníkovým štítom. Na dvorovej fasáde sú voľné schody so strieškou. Miestnosti majú rovné stropy.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kúrie je zlý. Objekt je opustený a chátra. Nevyhnutná je rekonštrukcia!
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Kúria Radnovce foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Radnovce foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Radnovce foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Radnovce foto © Lucia Allmanová 4/2011
Literatúra
www.radnovce.eu