Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Rumince
Pôvodný názov
Rumnice, Runice (Kúria Soldosovcov)
Lokalita
obec Rumince, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kúria postavená v polovici 18. storočia. Jednopodlažný objekt s obdĺžnikovým dvojtraktovým pôdorysom a ústrednou spojovacou chodbou. Na hlavnej fasáde je portikus so štyrmi stĺpmi ukončený tympanónom a otvorená loggia. Fasáda bola empírovo upravená. Okná majú nadokenné rímsy. Miestnosti sú zaklenuté kláštornými klenbami alebo rovným stropom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kúrie je veľmi zlý.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 59.