Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Vlková - neskororenesančný kaštieľ
Lokalita
obec Vlková, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený koncom 17. storočia. [1] Barokovo ho prestavali v roku 1764. Ide o blokovú štvortraktovú stavbu s obdĺžnym pôdorysom. Nad obytným prízemím polposchodie skladovacích priestorov s vetrákmi začlenenými do pilastrovej fasády. Okná a portály majú kamenné šambrány. Strecha je manzardová. Vstupný portál s oválnym zamrežovaným svetlíkom a záclonovým frontónom. [2] Objekt prešiel úpravami v 19., 20. a 21. storočí. [3] Kaštieľ vlastnila rodina Wieland. [4]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Vlková - kaštieľ (č. ÚZPF 1006/0) - architektonicko-historický výskum a umeleckohistorický výskum - doskúmanie suterénnych priestorov - rok 2011. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [5]
Stav
V súčasnosti je kaštieľ v rekonštrukcii. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Veľmi smutný pohľad.
Prístup
Nachádza sa vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (9.4.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 410.
[3 - 4] www.pamiatky.sk (9.4.2018)
[5] Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, rok 2011, č. 45, elektronická verzia dostupná na www.pamiatky.sk (9.4.2018).
Literatúra
www.vlkova.sk