Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica 3)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorogotický dom priechodového typu z polovice 15. storočia. Upravovaný bol v 16. a 17. storočí. Vstupný portál so segmentovým záklenkom sa zachoval z 15. storočia. Pri reštaurátorskom prieskume fasády sa zistila pôvodná stredoveká úprava omietky a niekoľko renesančných vrstiev s rytou a sgrafitovou výzdobou. Nástenný obraz Madony v rokokovom štukovom ráme pochádza z polovice 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Prístup
Prepoštská 3
Fotogaléria
Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica č. 3) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica č. 3) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica č. 3) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica č. 3) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica č. 3) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Meštiansky dom (Prepoštská ulica č. 3) foto © Hana Farkašová 3/2014
Poznámky
[1] ŠÁŠKY, Ladislav: Pamiatky Bratislavy. Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave II. Bratislava: Bratislavská informačná služba, 1997. s. 156.
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.14313, 17.105623
48.14313,17.105623
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk