Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Papín - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Papín, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1756. Upravený bol okolo roku 1846. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na nástenné pilastre. Hladké fasády sú členené segmentovo zakončenými oknami bez ďalších detailov. [1] Veža je zakončená ihlanom. Sakrálny objekt bol rozšírený na severozápadnej strane modernou prístavbou.
 

Hlavný oltár má klasicistické tabernákulum, nad ktorým visí obraz Nanebovzatia Panny Márie z polovice 18. storočia, obraz pochádza z pôvodného hlavného oltára, ktorý už zanikol. Kazateľnica bola z čias stavby kostola, s rokajovým dekorom a palmetami, mala zvukovú striešku s lambrekénom. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z roku 1828. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri spomína aj procesiovú sošku Panny Márie s dieťaťom, luiséznu prácu v ľudovom slohu z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 447.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 447.
Bibliografia
www.obecpapin.sk
GPS
49.093661, 22.054557
49°05'37.2"N 22°03'16.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk