Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pečovská Nová Ves
Lokalita
obec Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Ide o jednopodlažnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom, dvoma nárožnými plochými rizalitmi a stredným vysunutým stĺpovým portikom, zakončeným trojhranným frontńom. Nárožné rizality majú trojhranné štíty a dvojité združené okno. Na bočných fasádach okná spája nadokenná priebežná rímsa, ktorá sa nad oknami polkruhovo vydúva. V miestnostiach sú pruské a české klenby, ako aj valené a rovné stropy. Budova je krytá valbovou strechou. Kúria bola obklopená parkom. [1]
 

Posledným majiteľom kúrie bol Elemír Péchy. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako sídlo Obecného úradu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 459.
[2] www.pecovska.sk (8.5.2013)
Bibliografia
www.pecovska.sk
GPS
49.124472, 21.046690
49°0 7' 28.10", 21°0 2' 48.08"www.pamiatkynaslovensku.sk