Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrovice - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Petrovice, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1834 – 1844. [1] Renovovaný bol v roku 1876 a 1932. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté českou plackou. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými združenými pásmi, dosadajúcimi na rímsovú hlavicu pilastrov. Na západnej strane kostola je chór. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a širokou podstrešnou rímsou. Priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom, z ktorého vyrastá veža. Strecha kostola je sedlová. Veža je krytá kupolovitou prilbou. [2]
 

O existencii farnosti Petrovice svedčí spis z roku 1420, v ktorom je spomínaný dp. Mikuláš, farár z Petrovíc. Farským kostolom bola pravdepodobne kaplnka na vŕšku „Barborka“. Podľa tradície túto kaplnku dal zrúcať' Juraj Thurzo, keď' sa stal horlivým šíriteľom Luterovej náuky. Zánikom kostolíka asi zanikla i farská správa v Petroviciach. Nový kostolík vystavil v roku 1612 Ján Minár Michník uprostred malého cintorína, vedľa farskej záhrady. Kostolík bol drevený, bez veže a sakristie, zasvätený Narodeniu Kráľovnej anjelov. Svätú omšu chodieval obetovať' v nedele a sviatky dp. duchovný z Bytče. V roku 1789 bola obnovená Petrovická farnosť'. K starému drevenému kostolíku bola v roku 1790 pristavená sakristia a potom i veža. V roku 1834 sa pristúpilo k stavbe nového a murovaného kostola. 8. septembra 1844 bol na sviatok Narodenia Panny Márie posvätený. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.dokostola.sk (6.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 462.
[3] www.dokostola.sk (6.10.2016)
GPS
49.256453, 18.527504
49°15'23.2"N 18°31'39.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk