Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hájniky (Sliač) - zvonica
Lokalita
obec Sliač, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná zvonica zo 17. storočia s neskoršími úpravami. Vežovitý objekt so štvorcovým pôdorysom v dolnej časti murovaný a pokrytý pultovou strechou na drevených konzolkách, v hornej časti drevený so zvukovými oknami. Doštená horná časť vyrastá z pultovej strechy a je zakončená šindľovým ihlancom. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 vo zvonici uvádza tri zvony z roku 1513, 1635 a 1924. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa Kostola sv. Mikuláša.
Fotogaléria
Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica (dobová fotografia, 1930) foto © https://commons.wikimedia.org/ 8/2021Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Ladislav Luppa 3/2016Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018Hájniky (Sliač) - Kostol sv. Mikuláša a zvonica foto © Jana Lacková 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 121 - 122.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 122.
Bibliografia
www.sliac.sk
GPS
48.617320, 19.137657
48°37'02.4"N 19°08'15.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk