Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pilaster
podporný architektonický článok s dekoratívnou funkciou, plochý do steny zapustený pilier mierne z nej vystupujúci; na rozdiel od lizény má pätku, driek a hlavicu; člení stenu alebo rámuje portály alebo okná.www.pamiatkynaslovensku.sk