Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pilier
zvislá podpora pravouhlého, alebo polygonálneho prierezu. Môže byť podobne ako stĺp členený na pätku, driek a hlavicu. Môže stáť voľne, alebo vystupovať zo steny = polopilierwww.pamiatkynaslovensku.sk