Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podbiel - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podbiel, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1780 – 1781 ako kaplnka. Upravili ho v roku 1802 a začiatkom 20. storočia. Jednoloďový sakrálny objekt so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V priestore pod chórom je ľudový kríž z polovice 19. storočia. [1] Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlancom. Vo veži sú tri zvony. [2] Jeden zvon je z roku 1800. [3]
 

Kostol bol pôvodne len kaplnkou, ktorú dal postaviť Ján Beňušík. Kaplnka bola posvätená dňa 12. júla 1781 veličianskym farárom a vice-archidiakonom Františkom Madacsányim. Zasvätili ju ku cti Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie. V roku 1911 bola za pôsobenia starostu Petra Schellinga značne zväčšená, keramitom vydláždená a vystrojená novým oltárom od firmy fr. Prinoth z Tyrolska, organom od firmy Rieger, i lavicami a dostala podobu kostolíka. Starosta Peter Schelling písal v roku 1926 skoro všetkým Podbieľanom v Kanade a v Spojených štátoch, aby na zariadenie kostola a potrebné cirkevné rúcho niečo obetovali. Vyzvaní, keď sa dozvedeli, že Podbiel bude mať kňaza a že je nádej, že bude samostatnou farnosťou, s najväčšou ochotou začali prispievať zo svojich ťažko vyrobených a usporených peňazí na výzdobu kostola. Dňa 10. marca 1929, keď obec Podbiel dosiahla samostatnej farnosti, bol kostolík vyhlásený za farský chrám. [4]
 

V obvode fary sú tri kamenné sochy - Najsvätejšej Trojice, sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého. Najnovšie pribudla priamo pri vchode do kostola drevená kaplnka Panny Márie a hneď vedľa drevená plastika sv. Floriána spojená s vodný kolesom poháňaným vodou z potoka. Za drevenicami Bobrovej rale bola v tridsiatych rokoch 20. storočia postavená kaplnka Stávok. Pod ňou je prameň – Teplica, ktorému ľudová skúsenosť prisudzuje liečivé účinky. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Podbiel - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 7/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 479.
[2] www.podbiel.sk (21.12.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 479.
[4 - 5] www.podbiel.sk (21.12.2016)
Bibliografia
www.podbiel.sk
GPS
49.306592, 19.483495
49°18'23.7"N 19°29'00.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk