Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
portikus
stĺpová predsieň pred hlavný vchodom do budovy - vysunutá vstupná časť do budovy so stĺpmi, zväčša aj so štítom (obdobie Antiky, renesancie až po klasicizmus).www.pamiatkynaslovensku.sk