Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považská Bystrica - Secesná vila Milchovcov
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Objekt bol postavený v roku 1900 ako dvojpodlažná podpivničená rodinná vila židovskej rodiny Milchovcov, ktorá podnikala s miestnymi plodinami, zverinou a neskôr prevzala výrobu bryndze. Práve z toho dôvodu sa budove hovorilo „bryndziareň“. [1]
 

Vila bola postavená v secesnom slohu, ktorý je charakteristický pre koniec 19. storočia a začiatok 20. storočia, predovšetkým s využitím ornamentálnych prvkov. Znaky secesie je možné vidieť na pôvodnom zábradlí, ktoré lemuje schody. Pôvodná je dlažba na chodbách na jednotlivých poschodiach, dverné výplne, okná, tvar budovy a základná stavebná hmota. Výraznou vonkajšou črtou budovy je vystupujúca časť na čelnej fasáde, označovaná ako rizalit, ukončený nízkou atikou s balustrádami a štítom. [2]
 

Vila počas svojej existencie viackrát menila majiteľov a žiaden z nich neodolal, aby sa na objekte nepodpísal vlastnými stavebnými úpravami. Počas druhej svetovej vojny boli Milchovci ako židia deportovaní a v roku 1941 bola zlikvidovaná ich bryndziareň. V rovnakom roku prízemie vily obsadil Daňový úrad, ktorý zmenil kuchyňu na administratívnu miestnosť, na oknách pribudli mreže, zaviedli sa železné dvere a prebúrali dvere z chodby do zadnej miestnosti. Na prvé poschodie sa v roku 1941 nasťahoval Dôchodkový kontrolný úrad. [3]
 

V 50. rokoch 20. storočia sa vila stala majetkom ONV a bol v nej umiestnený finančný referát. A znova sa objekt upravil. Menil sa krov, došlo k zamurovaniu zadného vstupu zo severnej fasády, či k posunutiu okenných otvorov. V 60. a 70. rokoch 20. storočia bola premaľovaná fasáda na sivú a červenú farbu. Pivničné priestory našli nové funkčné využitie ako sklad civilnej ochrany. [4]
 

V roku 1977 sa do budovy nasťahovala Okresná knižnica v Považskej Bystrici. Jej pôsobenie začína ďalší stavebný kolotoč. V roku 1986 bolo jednou z najväčších zmien vybudovanie nového oddelenia pre deti a mládež z pivničných priestorov. Vo vedľajšej pivničnej miestnosti sa zároveň otvorilo hudobné oddelenie. Neskôr v týchto priestoroch vzniká videopožičovňa, prvá svojho druhu v okrese. [5]
 

Vila stojí ako solitér v centre mesta a je historickým dôkazom dejín zástavby ulice a celého mesta Považská Bystrica okolo roku 1900. Zároveň reprezentuje miestnu architektúru zo začiatku 20. storočia. [6]
 

Historická budova, v ktorej sídli Považská knižnica v Považskej Bystrici bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku 19. januára 2000. Je jedinou pamiatkou v meste z kategórie rodinné vily. [7]
 

Vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2002 sa prikročilo k výmene zastaraného elektrického akumulačného kúrenia za ústredné plynové kúrenie s vlastnou kotolňou. V rokoch 2005 až 2006 sa zrealizovala veľká rekonštrukcia knižnice. Vymenila sa nosná konštrukcia podláh na prvom poschodí, modernizovali elektrické siete. Zaujímavosťou je, že v objekte bola definitívne zrušená žumpa až v roku 2009, kedy sa vybudovala kanalizačná prípojka. V posledných troch rokoch nasledovala výmena strechy, vybudovali sa kancelárie v podkroví, pribudol nový vchod zo severnej strany, ale aj centrálny výpožičný pult. Úpravami prešla elektroinštalácia, bleskozvod, vybudovala sa nová kotolňa, vzduchotechnika i klimatizácia. Okolo budovy sa vykonali terénne úpravy. [8]
 

Obnova vily prebehla v rokoch 2019 – 2021. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži pre účely knižnice.
Poznámky
[1 - 9] www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/secesna-vila-povazska-bystrica (11.4.2022)www.pamiatkynaslovensku.sk