Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
prelát
vysoký hodnostár katolíckej cirkvi s čiastočnými liturgickými právami biskupawww.pamiatkynaslovensku.sk